رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رتبه اول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رتبه دوم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

رتبه سوم

رتبه
نام
پژوهش
آموزش
وجهه بین‌المللی
تسهیلات (امکانات)
فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی
کل
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

100

100

-

-

-

100

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

95.9

98.69

-

-

-

95.99

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

94.87

99.86

100

-

-

95.13

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

90.07

96.72

-

-

-

90.25

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

90.04

96.58

-

-

-

90.19

6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

85.34

75.1

-

-

-

85.26

7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

84.41

-

100

-

-

84.11

8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

83.77

62.49

100

-

-

83.71

9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

80.67

92.84

-

-

-

80.96

10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

79.53

85.49

-

-

-

79.66

11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

79.78

-

-

-

-

79.46

12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

79.25

-

-

-

-

78.9

13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

77.68

61.94

72.72

-

-

77.58

14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری

75.62

-

-

-

-

75.4

15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

72.91

-

-

-

-

72.5

16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

72.02

92.56

-

-

-

72.46

17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

71.99

-

72.72

-

-

71.73

18 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

68.13

99.52

-

-

-

69.25

19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

66.74

85.72

-

-

-

67.1

20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

66.45

-

-

-

-

66.01

21 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

64.33

-

-

-

-

64.07

22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

62.37

61.68

-

-

-

62.39

23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

55.46

99.85

-

-

-

56.96

24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

57.04

-

-

-

-

56.7

25 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

55.78

74.89

-

-

-

56.11

26 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی

55.59

61.17

-

-

-

55.65

27 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

55.53

61.89

-

-

-

55.57

28 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

55.38

-

-

-

-

55.06

29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

52.93

85.11

-

-

-

53.45

30 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

53.57

-

-

-

-

53.31

31 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

53.12

61.2

-

-

-

53.18

32 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

51.82

84.47

-

-

-

52.3

33 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

50.78

-

-

-

-

50.46

34 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

50.73

-

-

-

-

50.42

35 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

50.47

-

-

-

-

50.21

36 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

-

-

-

-

-

49.45

37 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

-

74.05

-

-

-

49.09

38 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

-

-

-

-

-

48.99

39 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

-

61.44

-

-

-

48.91

40 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

-

74.57

-

-

-

48.7

41 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

-

-

-

-

-

47.52

42 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

-

-

-

-

-

47.18

43 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

-

-

-

-

-

46.91

44 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران

-

-

-

-

-

46.6

45 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

-

61.32

-

-

-

45.41

46 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

-

-

-

-

-

45.36

47 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

-

-

72.71

-

-

45.32

48 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

-

-

-

-

-

44.45

49 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

-

-

-

-

-

44.03

50 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

-

-

-

-

-

43.44

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

-

73.77

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

-

60.61

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

-

-

-

55.51

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

-

-

-

61.28

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

-

85.84

99.62

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

-

59.25

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

-

-

100

51.74

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه

-

61.27

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

-

-

-

-

-

-

51-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

-

60.87

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

-

59.28

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

-

-

94.9

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

-

-

-

60.84

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

-

84.96

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

-

-

-

75.41

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

-

-

-

51.66

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

-

-

72.71

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

-

-

-

-

-

-

76-100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

-

-

-

64.01

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

-

-

-

55.7

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

-

-

-

58.9

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

-

-

-

51.77

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

-

-

-

52.08

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران

-

-

-

80.44

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

-

-

-

62.91

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسرواملش

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

-

-

-

52.08

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان

-

-

-

65.77

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاوس

-

-

-

53.74

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

-

-

-

55

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

-

-

-

-

-

-

101-150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی گیلان غرب

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی نیکشهر

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

-

-

-

99.91

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

-

-

-

59.94

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

-

59.92

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

-

-

-

51.61

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

-

-

-

55.81

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

-

-

-

99.66

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر

-

-

-

93.02

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران

-

-

-

82.98

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

-

-

-

57.71

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنقروکلیائی

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

-

-

-

99.83

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات

-

-

-

58.2

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

-

-

-

76.32

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصرشیرین

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

-

-

-

56.07

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

-

-

-

55.8

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

-

-

-

85.05

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

-

-

-

61.76

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

-

-

-

50.83

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

-

-

-

67.7

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

-

-

-

-

-

-

151-200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

-

-

-

92.15

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا - زیباکنار

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فراشبند

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین

-

-

-

69.1

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

-

-

-

66.65

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

-

-

-

64.79

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود

-

-

-

99.29

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندردیلم

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد

-

-

-

100

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار

-

-

-

59.58

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

-

-

-

51.82

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک

-

-

-

99.82

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش

-

-

-

99.84

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان

-

-

-

99.11

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

-

-

-

92.98

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان

-

-

-

75.33

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

-

-

-

97.9

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ

-

-

-

60.92

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

-

-

-

88.69

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابک

-

-

-

83.56

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

-

-

-

71.4

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

-

-

-

-

-

-

201-250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

-

-

-

55.53

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی روانسر

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی قادرآباد

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاءالدین

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پیرانشهر

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردشت

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیرگاه

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قیر و کارزین

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کردکوی

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گمیشان

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهران

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابر کوه

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردل

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسد آباد

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

-

-

-

59.73

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر جاسک

-

-

-

62.17

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه

-

-

-

55.94

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرکنگان

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگناوه

-

-

-

63.88

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زواره

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شال

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهبنان

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهدشت

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گوگان

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیک آباد

-

-

-

-

-

-

251-300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی گراش

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اصلاندوز

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آباده طشک

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آستانه

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آوج

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بانه

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بوانات

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهار

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بیرم

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خنداب

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سامن

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرخس

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ششده

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شوش

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کبودراهنگ

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کوار

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گلوگاه

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نهبندان

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی مهربان

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشترینان

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیر

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهرمان

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پلدختر

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترکمانچای

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکاب

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جزیره هرمز

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جوشقان قالی

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالدران

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاروانا

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خداآفرین

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خسروشاه

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد درگز

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلسله ودلفان

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیاهکل

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گالیکش

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاجران

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمند

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظر آباد

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند

-

-

-

-

-

-

+301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند

-

-

-

-

-

-